Times Museum, Screening season 2013

Times Museum, Screening season 2013

Guangzhou – China GuangDong Times Museum, Screening season N-Box curator’s pick Urban Tour 20 December 2013-26 January 2014 Curator: Li Ningchun, Artists: Alain Longuet, Ange Leccia, Cheng Ran, Jennifer Douzenel, Hsu Che-Yu, Liang Yue, Li Xiaofei, Marcantonio Lunardi, Mu Jin, Robert Cahen, Vanessa Santullo, Wen Bin, Wu Ding, Xu Zhe, Ye Linghan, Video “The choir”